El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona vol fer públic el seu malestar per la sentència emesa dilluns contra els polítics i els dirigents d’organitzacions socials independentistes. Aquesta decisió judicial no sols és terriblement injusta amb les persones condemnades i els seus entorns, als quals volem fer arribar la nostra solidaritat i afecte en aquestes hores fosques.

Data: 
22/11/2019
Lloc: 

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, Aula Joan Maragall (111) i aules 102a i 103a

El grup d’innovació docent FONCAT del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona organitza la tercera jornada dedicada a l’ensenyament de la pronunciació del català i d’altres llengües, en aquesta ocasió amb el títol Plurilingüisme i ensenyament holístic de la pronúncia: el mètode verbotonal.

Data: 
15/11/2019
Lloc: 

Aula Joan Maragall (111), Edifici Històric de la UB.

La globalització, l’ús intensiu de les noves tecnologies i el caràcter prevalent d’Internet en la societat actual han provocat, en la majoria de llengües, una recepció massiva de paraules preses d’altres llengües, sobretot de l’anglès, però també del francès, l’italià, el xinès, el japonès, o l’àrab.

Autor: 
Emili Boix-Fuster, Albert Bastardas-Boada, Rosa M. Torrents (coords.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Bern
Editorial: 
Peter Lang International Academic Publishers
Col·lecció: 
Linguistic Insights
Pàgines: 
336
ISBN: 
978-3-0343-2534-9

Medium-sized language communities face competition between local and global languages such as Spanish, Russian, French and, above all, English. The various regions of Spain where Catalan is spoken, Denmark, the Czech Republic, and Lithuania show how their medium-sized languages (a term used to distinguish them as much from minority codes as from more widely-spoken codes) coexist alongside or struggle with their big brothers in multilingual families. This comparative analysis offers unique insight into language contact in present-day Europe.

A càrrec de Julio Prada, Director General d'Inbenta a Espanya ( @Inbenta_es ) i EMEA.

Data: 
14/11/2019
Lloc: 

Facultat de Filologia UB, Edifici Josep Carner, aula 0.1

Autor: 
Cedric Boeckx
Any: 
2 019
Editorial: 
Cambridge University Press
Col·lecció: 
Cambridge Studies in Linguistics
ISBN: 
9781316645376

Most syntacticians, no matter their theoretical persuasion, agree that features (types or categories) are the most important units of analysis. Within Chomskyan generative grammar, the importance of features has grown steadily and within minimalism, it can be said that everything depends on features. They are obstacles in any interdisciplinary investigation concerning the nature of language and it is hard to imagine a syntactic description that does not explore them.

Mónica González Manzano ha defensat el seu treball de final de màster, "La deteccion de marcadores de negación en español: el sistema CLiC-Neg", codirigit per les professores M. Antònia Martí i Mariona Taulé (Programa Ciència cognitiva i llenguatge).

 

Diversos membres del Laboratori de Fonètica participen avui a l'11è Workshop sobre prosòdia del català, organitzat pel Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) a la Universitat Pompeu Fabra.

En concret, les comunicacions que presenten són les següents:

Data: 
22/07/2019
Lloc: 

Facultat de Filologia, Sala de Professors

(Edifici Josep Carner, 5è pis)

Lectura de la tesi doctoral Comprehension and production of referential expressions across Autism Spectrum Conditions, a càrrec de Kristen Frances Schroeder.

La tesi ha estat dirigida pels professors Joana Rosselló (UB) i Wolfram Hinzen (UPF), dins del programa de doctorat Ciència Coginitiva i Llenguatge.

22 de juliol de 2019, a les 10.00

BASES CONVOCATÒRIA 2019

AJUTS PER A ESTUDIS O PROJECTES FORA DE CATALUNYA

Tipus d’ajuts

Per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l'estranger, per a la realització d'estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d'ensenyaments artístics, música, composició i cant.