9th International Workshop on Spanish Sociolinguistics

Data: 
04/04/2018 a 08/04/2018
Lloc: 
Queens Hall, Queens College
65-15 Main Street (Queens)
Nova York, EUA

L'objectiu d'aquesta conferència és reunir investigadors interessats en l'estudi de la llengua en la societat, amb un interès particular cap a l'espanyol o en situacions de contacte entre l'espanyol i altres llengües.

Per participar amb una presentació individual s'ha d'enviar una proposta de 300 paraules. Les presentacions individuals seran de 20 minuts amb 10 minuts per a preguntes i comentaries. Els organitzadors dels panells han d'enviar una descripció de 300 paraules a més de propostes de 300 paraules per a cadascuna de les presentaciones. Les comunicacions podran comptar amb 3 o 4 participants i tindran una durada total de 90 i 120 minuts, respectivament. 

Possibles àrees de recerca:

 • Aproximacions sincròniques i diacròniques 
 • Recerca quantitativa i qualitativa 
 • Variació i canvi lingüístic
 • Contacte lingüístice
 • Bilingüisme i multilingüisme
 • Espanyol als Estados Unidos 
 • Llengües criolles i pidgins 
 • Política i planificació lingüística 
 • Ideologies lingüístiques

 

Comité organitzador

 • Elizabeth Ijalba
 • Michael Newman
 • Juan Rodríguez Aponte
 • Laura Villa

 

Termini d'enviament de propuestas: fins a l'1 d'octubre de 2017

Notificació de contribucions acceptades: 15 de noviembre de 2017

Accés a la web del cngrés