VII Congreso Internacional de Fonética Experimental - CIFE 2017

Data: 
22/11/2017 a 24/11/2017
Lloc: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
C/Senda del Rey, 7
28040 - Madrid

La 7a edició del Congrés Internacional de Fonètica Experimental tindrà lloc a Madrid durant el mes de novembre de 2017, poc abans de la celebració del centenari dwe la pubicació del Manual de pronunciación española de Tomás Navarro Tomás. Un dels principals objectius d'aquest congrés és promoure un debat iterdisciplinar entre les diferents àrees de la fonètica i la lingüística: fonètica articulatòria, fonètica acústica, fonètica aplicada (forense, clínica, tecnologies de la parla, etc.)...

Les dues sessions plenàris amb què s'obrirà i tancaran les sessionsaniran a càrrec de Victoria Escandell-Vidal i Elvira Mendoza Lara. A més, hi haurà diversos seminaris sobre temes relacionats amb la fonètica, entre els quals els que organitzen les professores del nostre departament Josefina Carrera ("Fonética y pronunciación de lenguas no nativas ante los retos actuales de la sociedad"), Lourdes Romera i Ana M. Fernández Planas ("Metodologías actuales  en fonética experimental: bases de datos y técnicas estadísticas").

 

Accés a la web del congrés