Ajuts de la Fundació Pedro i Pons per a estudis o projectes fora de Catalunya

CONVOCATÒRIA 2017

Tipus d’ajuts

Per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l’estranger, per a la realització d’estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d’ensenyaments artístics, música, composició i cant.

Cada aspirant ha de presentar la sol·licitud segons la seva titulació.

Poden sol·licitar un ajut els llicenciats o graduats de la Universitat de Barcelona per les facultats següents:

 • Biologia
 • Ciències de la Terra
 • Educació, per a estudis de Pedagogia
 • Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, estudis de Farmàcia i Nutrició Dietètica
 • Filologia
 • Filosofia
 • Física
 • Geografia i Història
 • Matemàtiques i Informàtica
 • Medicina i Ciències de la Salut, per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica
 • Psicologia
 • Química
 • Els graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona
 • Els graduats superiors pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona

El període de començament de les estades haurà d’estar comprés entre l’1 de juliol de 2017 i el 31 de juliol de 2018.

Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, beques o feines remunerades. Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a la Fundació altres beques, ajuts i/o subvencions concedides, així com qualsevol alteració produïda en les ja comunicades en la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 de juliol al 31 d’octubre de 2017.

Enllaç a la convocatòria