Article sobre l'estudi del grup de recerca de la UB liderat per Cedric Boeckx

La prestigiosa revista New Scientist ha publicat un article sobre l'estudi del grup de recerca de la UB liderat per Cedric Boeckx, professor ICREA del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i membre de l’Institut de Recerca en Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona (UBICS). [Enllaç a la publicació]

L’estudi compara els genomes dels humans moderns amb els d’algunes espècies domesticades i amb els seus equivalents salvatges, per trobar gens coincidents relacionats amb trets de la domesticació, com per exemple una fisonomia més gràcil o la docilitat. Els resultats mostren un nombre significatiu de gens relacionats amb la domesticació que se solapen entre animals domèstics i humans moderns, però no amb els seus parents salvatges, com per exemple els neandertals.

Segons els investigadors, aquests resultats reforcen la hipòtesi de l’autodomesticació humana i «ajuden a revelar informació sobre un dels aspectes que ens fa humans: el nostre instint social».