Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs (BiPAD-cat)

El Grup d'Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD) ha creat el recurs bibliogràfic d'accés lliure BiPAD-cat, disponible en aquest enllaç. Es tracta d'una base de dades que conté referències bibliogràfiques de la recerca publicada sobre els aspectes pragmàtics i discursius de la llengua catalana des de 1981.

A més de la referència bibliogràfica, el BiPAD-cat inclou l'enllaç al document en línia quan es troba disponible. Si el document no es troba disponible en obert, s'inclou l'enllaç a la descripció del llibre o revista al web de l'editorial corresponent. De moment el BiPAD conté 403 referències bibliogràfiques, que s'aniran ampliant. La forma de cerca és similar a la de qualsevol cercador d’internet: per paraules o per combinacions de paraules. Les referències es presenten per ordre cronològic descendent. Es poden fer aportacions al BiPAD-cat a través del formulari que trobareu en aquest enllaç. El GrEPAD és un equip de treball del grup de recerca consolidat Grup d'Estudi de la Variació (GEV), del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona.