Convocatòria de beques per fer un doctorat en fonètica a la Universitat de Pittsburgh

Adreçada a estudiant que vulgui fer un doctorat en l'àrea de la fonètica o de la prosòdia en qualsevol llengua i des d’una perspectiva teòrica i/o aplicada (a l’ensenyament de llengües, a la logopèdia, etc).

Aquesta beca consisteix en un TA-ship de 5 anys que cobreix la matrícula dels cursos, un sou mensual i l’asseguranca mèdica. A més a més, els estudiants poden sol.licitar beques de viatge al departament que cobreixen les despeses d’una conferència internacional i una (o dues) de nacionals. El departament també ofereix beques especials als estudiants que estan a punt d’escriure la tesi per tal que no hagin de donar classe mentre l’escriuen.

Els estudiants interessats, poden posar-se en contacte amb Marta Ortega Llebariami (mao61@pitt.edu), antiga alumna de la UB que actualment treballa a Pittsburgh.

Les sol.licituts s’han d’enviar abans del 15 de desembre.

S’hi pot trobar tota la informació en aquest enllaç:

https://www.linguistics.pitt.edu/graduate/application-process