Esteu aquí

MultiStanceCat: MultiModal Stance Detection in tweets on Catalan #1Oct Referendum workshop

Les professores Mariona Taulé i M. Antònia Martí participen com a organitzadores en el workshop 'MultiStanceCat: MultiModal Stance Detection in tweets on Catalan #1Oct Referendum', que forma part d'IberEval 2018 - 3rd Workshop on the Evaluation of Human Language Technologies for Iberian languages  del congrés SEPLN 2018 (Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 18 de setembre de 2018).

L'objectiu de la tasca MultiStanceCat és detectar la posició de l'autor (a favor, en contra o neutral) respect al referèndum català de l'1 d'octubre de 2017 en piulades escrites en espanyol i/o català des d'una perspectiva multimodal. Es tracta d'una tasca multimodal perquè, a l'hoa de determinar el posicionament de l'autor, es tenen en compte tant el text de la piulada com la informació inclosa en el link (si és que n'hi ha).

Accés a la pàgina de MultiStanceCat.