Participació a l'11è Workshop sobre la prosòdia del català

Diversos membres del Laboratori de Fonètica participen avui a l'11è Workshop sobre prosòdia del català, organitzat pel Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP) a la Universitat Pompeu Fabra.

En concret, les comunicacions que presenten són les següents:

  • Francesco Rodriquez (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; fa una estada al Laboratori de Fonètica i el Servei de Tecnologia Lingüística): Una caracterització prosòdica del sicilià en el marc romànic.
  • Lourdes Romera: ​Interrogatives parcials de sorpresa: Una comparació entre català i castellà.
  • Paolo Roseano participa com a moderador de la sessió dedicada a prosòdia i pragmàtica, i també amb diverses contribucions conjuntes
    • Estudi pilot sobre el tractament dialectomètric de les emocions en el marc AMPER, Juan María Garrido Almiñana (UNED), Ana Ma Fernández Planas (UB), Wendy Elvira-García (UNED), Paolo Roseano (UB, UniSA), Carolina Fabra Navarro (UB), i Ramon Cerdà Massó (UB).
    • Canvi entonatiu del català de Menorca, Ignasi Mascaró (IME) i Paolo Roseano (UB, UniSA)
    • Hi ha transferència rítmica de la L1 a la L2? Estudi a partir de l’anglès parlat per catalanoparlants, Laura Alaña Vilas (UB) i Paolo Roseano (UB, UniSA)