Montserrat Nofre Maiz

Professora associada
934035694
Grau de Lingüística
Edifici Josep Carner, 5è pis, Servei de Tecnologia Lingüística (STeL)
Hores de Visita: 

Q2 Dimarts 13.00-14.00 i dimecres 15.00-16.00 

Assignatures que imparteix (2019/2020): 

 

Currículum Vitae

 

Publicacions

Grups de Recerca