sociolingüística

Autor: 
Albert Bastardas i Boada
Any: 
2 018
Lloc: 
A. Bastardas i Boada, E. Boix-Fuster & R. M. Torrens Guerrini (coords.). El català, llengua mitjana d'Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Editorial: 
Octaedro
Col·lecció: 
ISBN: 
Autor: 
Albert Bastardas-Boada
Any: 
2 013
Lloc: 
À. Massip Bonet & A. Bastardas-Boada (eds.). Complexity perspectives on language, communication and society. Berlín: Springer
Editorial: 
Springer
Col·lecció: 
ISBN: 
978-3-642-32816-9
Autor: 
Albert Bastardas-Boada
Any: 
2 012
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Institut d'Estudis Autonòmics
Col·lecció: 
ISBN: 
978-84-393-8988-0
Autor: 
Albert Bastardas Boada
Any: 
2 017
Lloc: 
Fill, A., Penz, H. (eds.), Routledge Handbook of Ecolinguistics
Editorial: 
Routledge
ISBN: 
978-1-138-92008-8