Contribució del professor Cedric Boeckx a "The Oxford Handbook of Universal Grammar"

Aquest llibre és una guia crítica de la proposta més central de la lingüística moderna: la noció, generalment coneguda com a Gramàtica Universal, que un conjunt universal de principis estructurals subratlla la diversitat gramatical de les llengües del món: considera les implicacions de la Gramàtica universal per a la filosofia de la ment i la filosofia del llenguatge, examina temes com l'adequació explicativa i com fonologia i semàntica s'adapten a la gramàtica universal, explica la recerca inspirada en l'adquisició de llenguatge, la sintaxi comparativa i la tipologia lingüística i, finalment, considera l'evidència de la gramàtica universal en fenòmens com els criolls, la patologia de llenguatge i el llenguatge de signes.

Aquesta obra forma part de la col·lecció de manuals de l'editorial acadèmica Oxford University Press.

El professor Cedrick Boeckx és coautor del capítol "Looking for UG in Animals: A Case Study in Phonology", juntament amb Bridget D. Samuels i Marc D. Hauser.

Enllaç a la informació sobre el llibre