Esteu aquí

Publicacions

Autor: 
Martin Kuhlwilm, Cedric Boeckx
Any: 
2 019
Lloc: 
Scientific Reports 9, Article number: 8463

Throughout the past decade, studying ancient genomes has provided unique insights into human prehistory, and differences between modern humans and other branches like Neanderthals can enrich our understanding of the molecular basis of unique modern human traits. Modern human variation and the interactions between different hominin lineages are now well studied, making it reasonable to go beyond fixed genetic changes and explore changes that are observed at high frequency in present-day humans. Here, we identify 571 genes with non-synonymous changes at high frequency.

Autor: 
Àngels Massip-Bonet; Gemma Bel-Enguix; Albert Bastardas-Boada (eds.)
Any: 
2 019
Editorial: 
Springer International Publishing
Col·lecció: 
Education & Language: Linguistics
Pàgines: 
331
ISBN: 
978-3-030-04596-8 / eBook ISBN: 978-3-030-04598-2

Aquest llibre presenta mirades diverses sobre l'estudi del llenguatge natural com a sistema complex adaptatiu. Planteja una nova manera d'afrontar la problemàtica de la modelització del llenguatge i proporciona claus sobre com relacionar el llenguatge natural amb algunes estructures biològiques, relació que pot ser molt fructífera per a la ciència. S’hi examina el marc teòric de la complèxica i després se n’apliquen els principis bàsics a diverses àrees de la lingüística: contacte lingüístic, canvi lingüístic, lingüística diacrònica.

Autor: 
Sevilla, G., Rosselló, J., Salvador, R., Sarró, S., López-Araquistain, L., Pomarol-Clotet, E., & Hinzen, W.
Any: 
2 018
Lloc: 
Deficits in nominal reference identify thought disordered speech in a narrative production task. PLoS ONE, 1–15
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 

Formal thought disorder (TD) is a neuropathology manifest in formal language dysfunction, but few behavioural linguistic studies exist. These have highlighted problems in the domain of semantics and more specifically of reference. Here we aimed for a more complete and systematic linguistic model of TD, focused on (i) a more in-depth analysis of anomalies of reference as depending on the grammatical construction type in which they occur, and (ii) measures of formal grammatical complexity and errors.

Autor: 
Albert Bastardas i Boada
Any: 
2 018
Lloc: 
A. Bastardas i Boada, E. Boix-Fuster & R. M. Torrens Guerrini (coords.). El català, llengua mitjana d'Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Editorial: 
Octaedro
Col·lecció: 
ISBN: 
Autor: 
Chatzidamianos, G., McCarthy, R. A., Du Feu, M., Rosselló, J., & McKenna, P. J.
Any: 
2 018
Lloc: 
Cognitive Neuropsychiatry, 23(4), 229–241
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 

Although there is evidence for language abnormality in schizophrenia, few studies have examined sign language in deaf patients with the disorder. This is of potential interest because a hallmark of sign languages is their use of classifiers (semantic or entity classifiers), a reference-tracking device with few if any parallels in spoken languages. This study aimed to examine classifier production and comprehension in deaf signing adults with schizophrenia.

 

Autor: 
Elisabet Vila Borrellas, Joana Rosselló Ximenes and Wolfram Hinzen
Any: 
2 018
Lloc: 
Poster presented at the International Society for Autism Research Annual Meeting (INSAR Annual Meeting 2018), Rotterdam, 9th-12th May
Autor: 
Elisabet Vila Borrellas, Joana Rosselló Ximenes and Wolfram Hinzen
Any: 
2 018
Lloc: 
Poster presented at Budapest CEU Conference on Cognitive Development (BCCCD 18), Budapest, 4th-6th January
Autor: 
Elvira García, Wendy; Balocco, Simone; Roseano, Paolo; Fernández Planas, Ana Ma.
Any: 
2 018
Lloc: 
Speech Communication, 97, 9-18
Editorial: 
Elsevier
ISBN: 
ISSN: 0167-6393

Autor: 
Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini (coords.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona, Editorial Octaedro
ISBN: 
978-84-17219-09-3

Els autors proposen el concepte de llengües mitjanes (medium-sized language communities) per a aquelles comunitats amb dimensions demogràfiques prou àmplies (entre 500.000 i 25 milions de parlants) per poder disposar de recursos administratius, acadèmics, comunicatius i polítics, siguin o no totalment independents. Des d’aquesta categorització, el català no és pas una llengua petita, raó per la qual es compara la seva situació amb la d’altres llengües europees semblants (com ara el danès, el neerlandès, el finès, el noruec, el suec, el txec, el lituà, l’estonià, etc.).

Autor: 
Albert Bastardas i Boada
Any: 
2 018
Lloc: 
Bastardas, A., E. Boix-Fuster, R. M. Torrens (eds.), El català, llengua mitjana d'Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Ed. Octaedro, pp. 267-295
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
978-84-17219-09-3

Pàgines