Publicacions

Autor: 
Prieto, P. & Roseano, P.
Any: 
2 021
Lloc: 
Journal of Pragmatics, 172, 146-163
Editorial: 
Autor: 
B. Külebi, A. Öktem, A. Peiró-Lilja, S. Pascual, M. Farrús
Any: 
2 020
Lloc: 
Proceedings of Interspeech, Shanghai, China
Editorial: 
Autor: 
A. Peiró-Lilja, M. Farrús
Any: 
2 020
Lloc: 
Proceedings of Interspeech, Shanghai, China
Editorial: 
Autor: 
C. Lai, M. Farrús, J. D. Moore
Any: 
2 020
Lloc: 
Speech Communication, 121:44–57
Editorial: 
Autor: 
Mireia Farrús
Any: 
2 020
Lloc: 
M. Muñoz, E. Oliveras, eds. Fitxes docents per treballar la Sostenibilitat Social, Econòmica i Mediambiental, p. 25–27. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalonia
Autor: 
Comellas, P.
Any: 
2 020
Lloc: 
Boix-Fuster, E.; Perea, M.P. Llengua i dialectes: esperances per al català, el gallec i el basc. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, p. 45-59.
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Autor: 
G. Cámbara, M. Farrús, J. Luque
Any: 
2 020
Lloc: 
Proceedings of the International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2020), pages 7564–7568, Barcelona, Catalonia
Editorial: 
Autor: 
Taulé, Mariona, Montserrat Nofre, Mónica González, M. Antònia Martí
Any: 
2 020
Lloc: 
Natural Language Engineering
Editorial: 
Cambridge University Press
Autor: 
Ana Fernández-Montraveta; Glòria Vázquez; Hortènsia Curell; Irene Castellón
Any: 
2 020
Lloc: 
RiCL.- Research in Corpus Linguistics. 8 - 1, AELINCO, 2020
Autor: 
Roseano, P.
Any: 
2 020
Lloc: 
Ladinia, XLIV, 141-162.
Editorial: