Adaptació i estandardització d'instruments verbals bàsics i cognitius (neuronorma.cat) per al diagnòstic de malalts neurològics en llengua catalana

Investigador principal: 
Faustino Diéguez Vide
Codi de Referència: 
NN.CAT.001