Kolokazioak euskarazko itzulpen automatikoan. Ingelesetik eta gaztelaniatik euskaratutako kolokazioen azterketa eta Itzulpen Automatikorako tratamendua. 'Les colocacions a la traducció automàtica del euskara. Estudi de les colocacions en traducció...'

Autor: 
Uxoa Inurrieta Urmeneta
Director: 
Itziar Aduriz i Kepa Sarasola