Tesis doctorals

Autor: 
Josep Soler Carbonell
Director: 
Albert Bastardas Boada
Data de lectura: 
divendres, 1 gener, 2010 - 09:00
Autor: 
Elisa Rosado Villegas
Director: 
J. M. Liceras (U. of Ottawa), L. Díaz (UPF)
Data de lectura: 
dimecres, 6 juny, 2007 - 10:00
Lloc de lectura: 
Universitat de Barcelona
Autor: 
Marta Recasens Potau
Director: 
Mª Antònia Martí Antonín i Eduard Hovy
Lloc de lectura: 

La tesi es divideix en dos grans blocs. En el primer, examino tres aspectes diferents pero estretament relacionats de la tasca de resolució de la corefer ència: (i) l’anotació de relacions de coreferència en grans corpus electrònics, (ii) el desenvolupament de sistemes de resolucio de la coreferència basats en aprenentatge automàtic i (iii) la qualificació i avaluació dels sistemes de coreferència.

Accés al text complet

Autor: 
Iban Mañas Navarrete
Director: 
Elisa Rosado Villegas
Lloc de lectura: 
Universitat de Barcelona
Autor: 
Glòria de Valdivia Pujol
Director: 
Joan Castellví Vives i Mariona Taulé Delor
Lloc de lectura: 
Autor: 
Lumbau, A.
Director: 
Elisa Rosado Villegas
Lloc de lectura: 
Universitat de Barcelona-Universitat Autònoma de Barcelona
Autor: 
Marta Vila Rigat
Director: 
Mª Antònia Martí Antonín i Horacio Rodríguez Hontoria
Lloc de lectura: 
Autor: 
Elisabet Comelles Pujadas
Director: 
Victoria Arranz i Irene Castellón

Aquesta tesi versa sobre el problema de l’avaluació de la traducció automàtica des d’una perspectiva lingüística. La majoria d’estudis realitzats en aquesta àrea són estudisquantitatius basats en coeficients de correlació, tanmateix, molt poca recerca s’hacentrat en un enfocament més qualitatiu, que vagi més enllà de les correlacions i analitziles dades detalladament. Aquest treball vol portar llum a la idoneïtat, la influència i lacombinació de la informació lingüística necessària per avaluar la sortida de traduccióautomàtica.

Autor: 
John Alexander Roberto Rodríguez
Director: 
Maria Salamó i M. Antònia Martí
Lloc de lectura: 
Barcelona, Facultat de Filología UB