Tesis doctorals

Autor: 
Elisabet Comelles Pujadas
Director: 
Victoria Arranz i Irene Castellón

Aquesta tesi versa sobre el problema de l’avaluació de la traducció automàtica des d’una perspectiva lingüística. La majoria d’estudis realitzats en aquesta àrea són estudisquantitatius basats en coeficients de correlació, tanmateix, molt poca recerca s’hacentrat en un enfocament més qualitatiu, que vagi més enllà de les correlacions i analitziles dades detalladament. Aquest treball vol portar llum a la idoneïtat, la influència i lacombinació de la informació lingüística necessària per avaluar la sortida de traduccióautomàtica.

Autor: 
John Alexander Roberto Rodríguez
Director: 
Maria Salamó i M. Antònia Martí
Lloc de lectura: 
Barcelona, Facultat de Filología UB
Autor: 
Milagros Albert García
Director: 
Liliana Tolchinsky
Lloc de lectura: 
UB