TraFo: Transcriptor fonológico multidialectal del español

TraFo és un transcriptor fonològic (no fonètic) del castellà que permet a l'usuari triar entre diferents trets dialectals del castellà a nivell fonològic, como ara “lleísmo”, “yeísmo”, “zheísmo”, “sheísmo” i “seseo”, “ceceo”, “seseo”, “distinción de /s/ y /θ/”. Aquests trets són suficients per a transcriure fonològicament una gran majoria de varietats dialectals del castellà.

Aquesta eina ha estat creada per Francesco Rodriquez, del Laboratori de Fonètica, i podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç.