Publicacions

Autor: 
Eulàlia Duran
Any: 
2004
Lloc: 
València
Editorial: 
Tres i Quatre
Autor: 
Josep Solervicens
Any: 
2004
Lloc: 
València
Editorial: 
Tres i Quatre
Autor: 
Diversos
Any: 
2003
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Universitat de Barcelona
Autor: 
Rosselló, J.
Any: 
2002
Lloc: 
Joan Solà et al. (dir.) Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 1853-1949.
Autor: 
Jacint Verdaguer. Edició crítica a cura de Pere Farrés
Any: 
2002
Lloc: 
Vic
Editorial: 
Eumo Editorial
Autor: 
Peña-Casanova, J.; Diéguez-Vide, F.; Lluent, R.; Böhm, P.
Any: 
2001
Lloc: 
Journal of Neurolinguistics, 14(2-4), pp. 159 - 177
Editorial: 
Autor: 
Lecours, A-R.; Diéguez-Vide, F.; Böhm, P.; Tainturier, M-J.; Gold, D.; Peña-Casanova, J.
Any: 
1999
Lloc: 
Journal of Neurolinguistics, 12, pp 95-114
Editorial: 
Autor: 
Diéguez-Vide, F.; Böhm, P.; Gold, D.; Lecours, A-R.; Peña-Casanova, J.
Any: 
1999
Lloc: 
Journal of Neurolinguistics, 12, pp 115-146
Editorial: 
Autor: 
Giovanni Parodi, Pascual Cantos-Gómez, Chad Howe (eds.)
Editorial: 
Routledge
Autor: 
Aduriz, I.
Lloc: 
Llengua & Literatura. Institut d'Estudis Catalans. 30, pp.240-243
Editorial: