Beques Màsters d'Excel·lència de la Fundació Catalunya-La Pedrera

Data: 
04/07/2017 a 16/07/2017

La Fundació Catalunya-La Pedrera vol reconèixer i atraure el talent, fomentar l’excel·lència i contribuïr a fer de Catalunya un referent en l’àmbit dels estudis de postgrau de qualitat.

Els màsters inclosos en el programa de beques es fan a Catalunya i s’han considerat excel·lents tenint en compte la seva projecció internacional. Són impartits majoritàriament en llengua anglesa, amb professorat de prestigi i amb una clara orientació a la recerca.

El criteri de selecció es basarà únicament en l’excel·lència dels candidats. Els requisits per a poder sol·licitar la beca són:

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Acreditar un excel·lent expedient acadèmic.

La sol·licitud de la beca s’ha de fer arribar a l’oficina de gestió del màster. 

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 16/07/2017. L’adjudicació de les beques la decidirà una Comissió Avaluadora conjunta entre la Direcció del Màster i la Fundació Catalunya-La Pedrera, a proposta de la Direcció del Màster, i serà inapel·lable.

Aquestes beques són compatibles amb altres ajuts públics tret de que l’altra institució manifesti el contrari. Així mateix aquestes beques són incompatibles amb qualsevol beca o ajut econòmic d’un altre organisme privat o entitat financera, llevat que la Fundació Catalunya-La Pedrera ho autoritzi expressament.

Per als màsters de 60 crèdits, l’import de la beca és de 5.000 euros. La concessió i import de les beques resta subjecte a la normativa fiscal vigent.

 

Entre els màsters inclosos al programa de beques 2017-2018 hi ha el de Ciència cognitiva i llenguatge de la UB.

Accés a la pàgina de les beques de la Fundació Catalunya-La Pedrera