Secció de Lingüística General

Coordinadora de la Secció de Lingüística General
Professora Titular d'Universitat
934034698
Professor Titular d'Universitat
934034695
Investigadora postdoctoral Ramón y Cajal
934035657
Professora Titular d'Universitat
934034697
Catedràtic d'Universitat, professor emèrit
934035650
Professora Titular d'Universitat
934035673
Professora Agregada d'Universitat
934034697
Professor associat
934035650
Lectorat de l'Institut Etxepare
934035673
Secretària del Departament
Professora Agregada d'Universitat
934035671