Publicacions

Autor: 
Cedric Boeckx
Any: 
2 016
Lloc: 
Teorema, 34, 161-185
Editorial: 
Autor: 
Alcoba, Santiago, Maria Antònia Martí
Any: 
2 016
Lloc: 
Dolors Poch Olivé, ed. Lingüístca Iberoamericana. El español en contacto con las otras lenguas peninsulares.
Editorial: 
Iberoamericana Vervuert, Madrid
Autor: 
Albert Bastardas Boada
Any: 
2 016
Lloc: 
Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.), Miscel•lània d’Homenatge a Joan Martí i Castell. Vol. II. Tarragona, pp. 19-24
Editorial: 
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
Autor: 
Theofanopoulou C & Boeckx C
Any: 
2 016
Lloc: 
Boeckx C & Fujita K, ed. Advances in Biolinguistics: The human language faculty and its biological basis
Editorial: 
London: Routledge.
Autor: 
Jiménez-Zafra Salud María , M Teresa Martín-Valdivia, Luis Alfonso Ureña-López, M. Antònia Martí, Mariona Taulé
Any: 
2 016
Lloc: 
Proceedings of the Workshop on Extra-Propositional Aspects of Meaning in Computational Linguistics
Autor: 
Albert Bastardas Boada
Any: 
2 016
Lloc: 
do Couto, Hildo H., et al. org., O paradigma ecológico para as ciências da linguagem: ensaios ecolinguisticos clássicos e contemporáneos. Goiânia, Brasil, pp. 325-349
Editorial: 
Editora da Universidade Federal de Goiás
Autor: 
Roseano, Paolo; Borràs-Comes, Joan; González, Montserrat; Prieto, Pilar
Any: 
2 016
Lloc: 
Discourse Processes 53(3): 135-174
Editorial: 
Autor: 
Xavier Laborda Gil
Any: 
2 016
Lloc: 
A. M. Bañón, M. M. Espejo, B. Herrero, J. L. López (eds.), Oralidad y análisis del discurso. Homenaje a Luis Cortés Rodríguez., Editorial Universidad de Almería
Editorial: 
Autor: 
Avel·lí Flors-Mas
Any: 
2 016
Lloc: 
Linguapax Review 2015: El paper dels joves en la revitalització lingüística. Barcelona: Linguapax International (11-29)