Conferència de la Dra. Imane Guellil

Imane Guellil
Data d'inici
18 maig 2023, 10:00
Data de finalització
18 maig 2023, 11:00
Lloc

Aula 0.2 de l'Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia i Comunicació

El Centre de Llenguatge i Computació (CLiC) organitza el proper dijous 18 de maig a les 10:oo una conferència titulada "Detection of geriatric syndromes and adverse events using natural language processing", que anirà a càrrec de la Dra. Imane Guellil, de la University of Edinburgh.

La Dra. Imane Guellill impartirà una xerrada sobre el seu treball en Processament del Llenguatge Natural (NLP) en el context de la detecció automàtica de síndromes geriàtrics i esdeveniments adversos a partir d'historials clínics d'hospitalització. Les síndromes geriàtriques són condicions clíniques complexes i multifactorials que afecten els adults grans i que no entren dins de les categories de malalties discretes. Inclouen caigudes, malnutrició, demència, incontinència urinària greu, pèrdua de control fecal, deteriorament visual, dificultat per caminar, úlceres de pressió, falta de suport social i pèrdua de pes. Els esdeveniments adversos són efectius nocius no desitjats que es produeixen a causa de la medicació o d'altres mètodes de tractament, i la seva gravetat depèn d'una complexa interacció entre les comorbiditats, els tractaments i altres característiques individuals.

La Dra. Guellil està especialitzada en l'aplicació de tècniques de NLP per a l'anàlisi de sentiments, la traducció automàtica, la identificació d'entitats i la desambiguació. Ha treballat en l'adaptació de les tècniques de NLP per a empreses britàniques que gestionen grans bases de dades.