Publicacions

Autor: 
G. Cistola, M. Farrús, I. van der Meulen.
Any: 
2021
Lloc: 
International Journal of Language and Communication Disorders, 56(1), pp. 161-173
Autor: 
Massaguer, Marina; Flors-Mas, Avel·lí; Vila, F. Xavier
Any: 
2021
Lloc: 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística.
Autor: 
M. Farrús, J. Codina-Filbà, J. Escudero.
Any: 
2021
Lloc: 
Health Informatics Journal, 27(1), pp 1-13
Autor: 
Pere Comellas i Carme Junyent
Any: 
2021
Lloc: 
Vic
Editorial: 
Eumo Editorial
Autor: 
Mariona Taulé, Montserrat Nofre, Mónica González i Maria Antònia Martí
Any: 
2021
Lloc: 
Natural Language Engineering, Volum 27.2, pp. 131-152
Editorial: 
Cambridge University Press
Autor: 
M. Carme Junyent (coord.)
Any: 
2021
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Viena Edicions
Any: 
2021
Lloc: 
Journal of Iberian and Latin-American Research 27(2), 368-385
Autor: 
Flors-Mas, Avel·lí; Sorolla, Natxo; Pradilla, Miquel Àngel; Vila, F. Xavier
Any: 
2021
Lloc: 
Language Problems and Language Planning 45(1), 31-55
Autor: 
M. Domínguez, M. Farrús, L. Wanner.
Any: 
2021
Lloc: 
Corpus Linguistics and Linguistic Theory
Autor: 
Thomas O’Rourke, Pedro Tiago Martins, Rie Asano, Ryosuke O. Tachibana, Kazuo Okanoya, Cedric Boeckx
Any: 
2021
Lloc: 
Trends in Cognitive Science, març de 2021