Secció de Lingüística General

Coordinadora de la Secció de Lingüística General
Professora Titular d'Universitat
934034698
Gemma Bel
Investigadora Maria Zambrano
934035621
Professor Titular d'Universitat
934034693
Faustino DIéguez
Professor Titular d'Universitat
934034695
wendyelvira
Professora lectora Serra Húnter
934035650
Catedràtica d'Universitat, Professora Emèrita
934035671
Professora Titular d'Universitat
934035673
Professora Agregada d'Universitat
934034697
joana
Professora Titular d'Universitat
934034698
mtaule
Directora del Departament
Professora Agregada d'Universitat
934035671