Sortides professionals

En què pots treballar?

 • Tecnologies del llenguatge (Traducció automàtica, gestió de la informació)
 • Planificació lingüística
 • Documentació i descripció de llengües
 • Traducció
 • Serveis editorials
 • Ensenyament
 • Recerca

 

A més, podràs treballar en equips interdisciplinars en els àmbits següents:

 • Patologies del llenguatge
 • Adquisició i aprenentatge de llengües
 • Comunicació oral i escrita en dominis especialitzats
 • Llenguatge publicitari
 • Turisme
 • Interculturalitat i plurilingüisme
 • Assessorament lingüístic en l'àmbit forense