Grau de Lingüística

[Pla d'estudis i organització del grau]

[Programa de les assignatures] [Treball final de grau] [Pràctiques externes]

 

Pla d'estudis i organització del grau

Informació general sobre el grau de Lingüística a la pàgina de la Facultat de Filologia.

Els estudis de grau tenen una càrrega lectiva que comprèn un total de 240 crèdits ECTS. Això equival a una durada de quatre cursos acadèmics. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball de l’estudiant, incloent-hi les classes lectives, teòriques o pràctiques, l’estudi personal, la participació en seminaris, els treballs, les pràctiques i la preparació i la realització d’exàmens i de proves d’avaluació.

 

Resum de dades de la titulació de Lingüística

Crèdits

240

        Accés Des de qualsevol modalitat de batxillerat
Crèdits bàsics

60

                                                           Idiomes Català, castellà i anglès (llegit)
Crèdits obligatoris

114

        Modalitat Presencial
Crèdits optatius

60

        Període lectiu Anual

Crèdits Treball Final de Grau

6            

       Programa de les assignatures

Plans docents de les assignatures del grau de Lingüística

 

Assignatures obligatòries

 • Antropologia Lingüística
 • Fonètica
 • Fonologia
 • Història de la Lingüística
 • Introducció a la Lingüística
 • Llengües del món
 • Lingüística bàsica i aplicacions
 • Lingüística aplicada
 • Lingüística computacional
 • Lingüística històrica
 • Morfologia
 • Pragmàtica
 • Psicolingüística
 • Sintaxi
 • Semàntica
 • Sociolingüística
 • Tecnologies de la informació i de la comunicació
 • Tipologia lingüística

Assignatures optatives

 • Adquisició de llengües
 • Biolingüística
 • Ecologia i planificació lingüístiques
 • Fonologia de laboratori
 • Lingüística de corpus
 • Neurolingüística

 

El pla d'estudis de Lingüística comprèn, a més de les assignatures esmentades, l'estudi de dues llengües (36 crèdits cadascuna) a triar entre:

 • Alemany
 • Anglès
 • Català
 • Espanyol
 • Francès
 • Rus

 

 


Treball final de grau

 

Informació sobre el TFG (Treball Final de Grau)

Línies de recerca TFG Grau de Lingüística 2021-2022


 

Pràctiques externes

Informació sobre les pràctiques externes de la Facultat de Filologia.