Bateig del Laboratori de Fonètica

El passat dilluns 23 de maig es va celebrar el bateig del Laboratori de Fonètica, que tal com es va acordar a la Junta de Facultat del 2 d'octubre de 2020, passa a dur el nom d'Eugenio Martínez Celdrán. Eugenio Martínez Celdrán (Caravaca de la Cruz, 1947)  és catedràtic de lingüística —actualment emèrit— a la Universitat de Barcelona. Va ser nomenat director del Laboratori de Fonètica el 1978 i a partir de 1984 va ser el director de la revista acadèmica Estudios de Fonética Experimental. Ha mantingut aquests càrrecs fins la seva jubilació, fa només uns anys. La seva extensa publicació científica conté nombrosos articles de fonètica en revistes especialitzades i també llibres acadèmics.

L'acte va ser presidit pel Dr. Javier Velaza, el degà de la Facultat, i hi van assistir diversos professors, estudiants i amics. Després de les paraules inicials pronunciades pel degà i les de la Dra. Lourdes Romera, actual directora del Laboratori, es va descobrir la nova placa a la porta del Laboratori de Fonètica.

Eugenio Martínez Celdrán davant la nova placa del Laboratori de Fonètica

Acte de bateig del Laboratori de Fonètica