"¿Cómo evolucionó la cara humana? El síndrome de Williams nos aporta pistas", nova publicació dels membres del CBL (Cognitive Biology of Language Group)

Quins canvis mol·leculars i cel·lulars han ocorregut durant l'evolució humana? És la pregunta que intenten respondre dos grups de recerca des d'Itàlia i Espanya. El grup de Milà estudia els trastorns del desenvolupament neuronal i tècniques per desenvolupar models de laboratori a partir d'ells. A Barcelona, el Cognitive Biology of Language Group estudia els fonaments biològics del llenguatge i l mente humana, amb especial atenció a l'evolució de l'Homo sapiens.

Article complet