Una visió ecosistèmica per al català: subsidiarietat compensatòria

Albert Bastardas planteja, en un article a la publicació digital Pensem, quins haurien de ser els principis fonamentals de l'organització lingüística d'una societat multilingüe com la catalana, tot comparant la consciència envers el manteniment de la biodiversitat amb la gestió de llengües en contacte.

Podeu llegir l'article sencer en aquest enllaç.