Workshop sobre la prosòdia del català (12a edició)

El Workshop sobre la prosòdia del català (anteriorment Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI) arriba a la seva 12a edició. S'hi accepten propostes de comunicació sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'hi accepten contribucions relacionades amb la recerca interdisciplinària sobre la prosòdia del català, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres.

El workshop és organitzat per una xarxa de grups de recerca de la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, l’Institut Menorquí d’Estudis i la Universitat de les Illes Balears. La 12a edició del workshop, que és organitzada per la UIB i pel Laboratori de Fonètica de la UB, se celebrarà de forma no-presencial el 15 de juliol de 2021. L'assistència és gratuïta, però és imprescindible inscriure's abans del 30 de juny fent servir aquest formulari.