Participació del CLiC en el Congrés de la SEPLN

sepln

El CLiC, Centre de Llenguatge i Computació, ha participat en el 39è Congrés de la SEPLN (Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje natural) que s'ha celebrat a Jaén del 23 al 29 de setembre. Es va presentar el treball "NoNiRes. Corpus del catalán anotado con negación", del qual en són autores Laura Tañà, Montserrat Nofre (CLiC) i, per part del Barcelona Supercomputing Center, Carme Armentano i Blanca Calvo, que també ha estat publicat al darrer número de la revista Procesamiento del Lenguaje Natural.