Presentació

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General està format per tres seccions: Lingüística General, Lingüística Catalana i Literatura Catalana. Totes tres imparteixen la seva docència a la Facultat de Filologia. Alguns professors del departament fan classes també a la Facultat de Dret.

 

 Estudis de Lingüística General | Estudis de Filologia Catalana 

 

Estudis de Lingüística General

La Secció de Lingüística de la Universitat de Barcelona està constituïda per un grup molt dinàmic i actiu de professors que desenvolupen una intensa activitat en recerca i docència. El nostre objectiu comú és aprofundir en el coneixement del llenguatge humà en les seves diferents vessants: la nostra recerca abasta camps tan diversos com lingüística computacional, biolongüística, desenvolupament del llenguatge, fonètica experimental i forense, neurolingüística, sociolingüística i tipologia lingüística. 

Dir que la lingüística és la ciència que s'ocupa d'estudiar el llenguatge segurament no us aclareix gaire aquest interrogant. Amb tot, aquesta és la definició que millor explica què tenen en comú els sociolingüistes, els fonetistes, els filòsofs del llenguatge i els psicolingüistes.Tots ells són lingüistes. A més, també hi ha els lingüistes que estudien les semblances i diferències existents entre les diverses llengües del món; els que volen esbrinar com canvien les llengües al llarg de la història; els que tenen curiositat per descobrir què és i com funciona la facultat del llenguatge; o els que intenten programar els ordinadors amb gramàtiques semblants a les humanes.

Estudis de Filologia Catalana

Els estudis de Filologia Catalana  tenen com a objectiu la formació de professionals de la llengua, de la literatura i de la cultura catalanes. Amb aquesta finalitat sistematitzem i graduem els coneixements que transmet en el procés de formació de l’estudiant. Oferim estudis de lingüística normativa, descriptiva, aplicada i històrica; de literatura medieval, moderna i contemporània, i de mètodes d’anàlisi i d’edició de textos. Els estudis de Filologia Catalana proporcionen un coneixement aprofundit de la cultura catalana i, alhora, faciliten el coneixement d’altres llengües i literatures. Principalment, l’estudi d’altres llengües romàniques i el necessari coneixement de la literatura, del pensament, de la història i de l’art de la tradició occidental.

La filologia és la disciplina científica que té com a objecte d’estudi la paraula. El filòleg s’interessa per totes les manifestacions de la paraula com a forma del pensament i com a transmissora d’informació, d’idees o de sentiments. Per això esdevé un professional competent en la comprensió i en la interpretació dels textos, en el coneixement de l’estructura i de l’evolució de la llengua i en el seu ús normatiu i expressiu, i un especialista en la cultura en la qual s’inscriu la llengua.