'Canvis en els ecosistemes de les llengües mitjanes: nous fets a la recerca de nous conceptes [Changes in medium-sized languages' ecosystems: Searching new concepts for new facts]'

Autor
Albert Bastardas Boada
Membres autors
Any
2016
Lloc
Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.), Miscel•lània d’Homenatge a Joan Martí i Castell. Vol. II. Tarragona, pp. 19-24
Editorial
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
ISBN
978-84-8424-426-4