Focus of negation: Its identification in Spanish

Autor
Mariona Taulé, Montserrat Nofre, Mónica González i Maria Antònia Martí
Any
2021
Lloc
Natural Language Engineering, Volum 27.2, pp. 131-152
Editorial
Cambridge University Press
ISBN
https://doi.org/10.1017/S1351324920000388

Aquest article descriu els criteris per identificar el focus de la negació en castellà. Aquest treball va implicar una anàlisi lingüística en profunditat del focus de negació a través del qual es van identificar 10 criteris diferents que expliquen una àmplia varietat de construccions que contenen negació. Aquests criteris expliquen tots els casos que apareixen al corpus NewsCom i s'han avaluat a l'anotació d'aquest corpus.

El corpus NewsCom consta de 2955 comentaris publicats en resposta a 18 notícies diferents de diaris digitals. Conté 2965 estructures negatives amb la corresponent marca de negació, scope i focus. És el primer corpus anotat amb corpus en castellà i és de lliure accés. És un recurs valuós que es pot utilitzar tant per a la formació i avaluació de sistemes que tenen com a objectiu detectar automàticament l'scope i el focus de la negació com també per a l'anàlisi lingüística de la negació fonamentada en dades reals.

Els membres de la UB tenen accés lliure al text complet de l'article a través del CRAI UB.