"Introducció"

Autor
Albert Bastardas i Boada
Membres autors
Any
2018
Lloc
Bastardas, A., E. Boix-Fuster, R. M. Torrens (eds.), El català, llengua mitjana d'Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro pp. 267-295
ISBN
978-84-17219-09-3