La dimensión rural-urbana en un cambio lingüístico en curso en la entonación del catalán de Menorca

Autor
Roseano, P., Mascaró, I., Elvira-García, W., & Fernández Planas, A.M.
Membres autors
Any
2019
Lloc
Dialectologia, 23, 173-192.

Entre els diversos factors socials que poden influir el canvi entonatiu, la dimensió territorial només s'ha tingut en compte en un conjunt extremadament limitat d'estudis, mentres que el paper d'altres variables (com l'edat, el gènere o la classe social) s'ha considerat més sovint. Aquest treball estudia l'entonació de les preguntes totals informatives de la localitat rural de Ferreries, a l'illa de Menorca, i arriba a la conclusió que el canvi entonatiu en curs en el centre urbà proper de Ciutadella no afecta l'entonació de Ferreries. Aquest cas d'estudi (que, de moment, és l'únic en què s'ha analitzat el paper de la variable social "urbà/rural") demostra, per tant, que les zones rurals tendeixen a ser més resistents a la difusió dels canvis lingüístics també en l'àmbit entonatiu.

L'article està disponible en línia a través del web de l'autor en aquest enllaç.