Publicacions

Autor: 
Iñurrieta, U.; Aduriz, I.; Díaz de Ilarraza, A.; Labaka, G.; Sarasola, K.
Any: 
2018
Lloc: 
Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology. pp.41-60
Editorial: 
John Benjamins Publishing Company
Autor: 
Dan Dediu; Stephen Levinson
Any: 
2018
Lloc: 
Current Opinions in Behavioral Sciences. 21, pp. 49 - 55. 2018
Editorial: 
Autor: 
Albert Bastardas i Boada
Any: 
2018
Lloc: 
A. Bastardas i Boada, E. Boix-Fuster & R. M. Torrens Guerrini (coords.). El català, llengua mitjana d'Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Editorial: 
Octaedro
Autor: 
Chatzidamianos, G., McCarthy, R. A., Du Feu, M., Rosselló, J., & McKenna, P. J.
Any: 
2018
Lloc: 
Cognitive Neuropsychiatry, 23(4), 229–241
Autor: 
Christian Bentz; Dan Dediu; Annemarie Verkerk; Gerhard Jäger
Any: 
2018
Lloc: 
Nature Human Behaviour. 2 - 11, pp. 816 - 816
Editorial: 
Autor: 
Ceberio, K.; Aduriz, I.; Díaz de Ilarraza, A.; Garcia-Azkoaga, I.
Any: 
2018
Lloc: 
Journal of Psycholinguistic Research. 47-2, pp. 325-342
Editorial: 
Springer Verlag
Autor: 
Elisabet Vila Borrellas, Joana Rosselló Ximenes and Wolfram Hinzen
Any: 
2018
Lloc: 
Poster presented at the International Society for Autism Research Annual Meeting (INSAR Annual Meeting 2018), Rotterdam, 9th-12th May
Autor: 
Elisabet Vila Borrellas, Joana Rosselló Ximenes and Wolfram Hinzen
Any: 
2018
Lloc: 
Poster presented at Budapest CEU Conference on Cognitive Development (BCCCD 18), Budapest, 4th-6th January
Autor: 
Comellas, P.
Any: 
2018
Lloc: 
Revista de Letras: Revista dos Departamentos de Letras Vernáculas, Letras Estrangeiras e Literatura, do Centro de Humanidades da UFC, núm. 37.
Editorial: 
Autor: 
Sevilla, G., Rosselló, J., Salvador, R., Sarró, S., López-Araquistain, L., Pomarol-Clotet, E., & Hinzen, W.
Any: 
2018
Lloc: 
PLoS ONE 13(8)