GREFE, Grup de Recerca en Fonètica Experimental (2014 SGR 1223)

Dorota T. Szmidt Sierykow

 

Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya

Referència: 2014SGR1223

Dates: 2014-2019

Anteriors: 2009,2008, 2005
L'activitat de recerca del grup GREFE abasta tots els àmbits d'estudi de la fonètica teòrica i experimental i també les seves aplicacions més conegudes (relació de la fonètica amb la medicina i la logopèdia, fonètica forense, aspectes de fonètics i sociofonètics de les competències comunicatives de la població immigrant a Catalunya...). De tota manera, en els darrers anys l'activitat principal del grup GREFE se centra en l'estudi geolingüístic de la prosòdia de les oracions declaratives i interrogatives de les variants del català amb l'objectiu de constituir un atles multimèdia (que enllaça amb l' atles multimèdia internacional AMPER en què el grup participa) que permeti veure gràficament i sentir auditivament les mostres de prosòdia recollides i analitzades en els enregistraments de camp. Diversos treballs publicats en actes de congressos i diverses revistes especialitzades complementen teòricament aquest atles.