GRERLI, Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüística (2014 SGR 765)

Investigador principal
Liliana Tolchinsky Brenman

El Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI) és un grup adscrit a l’ICE de la Universitat de Barcelona, queha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat en les convocatòries dels anys 2005 (2005SGR-00637), 2009 (2009SGR-555) i 2013 (2014SGR-765).

 

Des de la seva constitució, el grup ha treballat en l'estudi del repertori lingüístic en entorns multilingüesi la recerca sobre els processos d'aprenentatge i d'ensenyament de les llengües. Cadascuna d'aquestes àrees té els seus objectius específics i ha obtingut fons de finançament propis, però ambdues s'alimenten mútuament. En tots dos camps, desenvolupem recerca bàsica que proporciona un quadre de situació dels fenòmens objecte d'estudi i que serveix per al disseny d'intervencions educatives que tinguin en compte les característiques dels aprenents en els actuals contextos multilingües.


La composició del grup és interdisciplinària; els seus membres procedeixen d’àmbits formatius i cobreixen funcions docents de disciplines diverses però complementàries: lingüística general, didàctica de les llengües (primeres, segones i estrangeres), llengües catalana i espanyola, i psicolingüística.