Acoustic assessment of speech in Frontotemporal Lobar Degeneration: Robust phonetic measures and tasks for its automatization (AcousA)

Investigador principal
Wendy Elvira-García
Codi de referència
PID2022-139004OA-I00

Lorraine Baqué

Victoria Marrero

Celia Alba

Joan Borràs-Comes

Sonia-Karin Marqués Kinderle

Sara Rubio

Any d'inici
Any de finalització