Adquisició d`escenaris de coneixement a través de la lectura de textos: Lingüística i cognició (SKATER)

Codi de referència
TIN2012-38584-C06-06

Irene Castellón Masalles

Laura Alonso i Alemany

Marta Coll-Florit

Antoni Oliver Gonzalez

Joaquim Moré López

Salvador Climent Roca

Elisabet Comelles

Montserrat Marimon Felipe

Desenvolupament

Juan Aparicio

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

SKATER desenvoluparà sistemes que permetin processar el contingut d`un domini amb tècniques semàntiques profundes per tractar grans volums de dades multilingües. SKATER processarà documents en anglès, castellà, català, basc i gallec, extraient informació sobre què va passar, qui ho causa, quan esdevé i on es realitza, de forma que s’eliminarà la informació duplicada, es contextualitzarà i  es complementarà la informació, identificant les inconsistències i mantenint un registre de les fonts originals. La informació nova s`integrarà amb l`antiga i desplegant les escenes d`una manera semblant a com la gent tendeix a recordar el passat i accedir al coneixement i la informació. La diferència és que SKATER donarà accés a totes les fonts originals i no s’oblidarà de cap detall. L’objectiu és desenvolupar eines dirigides als professionals útils per la presa de decisions a l’explorar aquests fets mitjançant interfícies visuals i interactives que els permetin aprofitar tota la seva capacitat explicativa i també les seves implicacions estructurals sistemàtiques. Així mateix, SKATER es pot utilitzar per realitzar prediccions sobre els esdeveniments futurs basades en el passat, o per explicar els nous esdeveniments i desenvolupament d’aquest tenint en compte els anteriors.