Araknion: Inducción de modelos lingüísticos

Investigador principal
M. Antònia Martí Antonín
Codi de referència
FFI2010-114774-E. Subprograma FILO
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Acción Complementaria

Universitat de Barcelona, Universidad de Alicante, Universitat Politècnica de Catalunya.

Descripció: Araknion té com a objectiu general dotar a l'español i català d'una infraestructura bàsica de recursos lingüístics per al processament semàntic de corpus en el marc de la Web 2.0. Són dos els objetius concrets: (1) Creació d'Araknion-Lex, una xarxa de relacions lèxiques obtingudes a partir de corpus aplicant la hipòtesi de similitud contextual. (2) La construcció d'Araknion-Arg, una infraestructura tecnològica per a l'anotació automàtica de corpus de llengua espontània amb papers temàtics i la creació d'Araknion-ES, un corpus anotat parcialment amb aquesta informació.