Colaboraciones virtuales robustas

Investigador principal
Maite López Sánchez
Codi de referència
TIN2012-38876-C02-02
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad, programa de I+D