El treball col·laboratiu i les TIC en la redacció del treball de grau

Investigador principal
Mariona Taulé Delor
Codi de referència
2012PID‐UB/112
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Finançament: Vicerectorat de Política Docent i Científica, Universitat de Barcelona