FairTransNLP-Language: Analysing toxicity and stereotypes in language for unbiased, fair and transparent systems

Investigador principal
Mariona Taulé Delor
Codi de referència
PID2021-124361OB-C33
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

L'objectiu del projecte FairTransNLP és desenvolupar eines i tècniques per abordar dues qüestions crítiques en el disseny i l'ús d'aplicacions de processament del llenguatge natural (PNL): l’equitat i transparència. FairTransNLP-LANGUAGE se centra en: (1) modelar el llenguatge tòxic i els estereotips per tal de mitigar els efectes indesitjables de les dades esbiaixades i (2) la creació de corpus no esbiaixats i justos d'alta qualitat seguint el nou paradigma de learning with disagreements.