Guies de pronunciació del català per a no catalanoparlants (2a fase)

Investigador principal
Josefina Carrera Sabaté
Codi de referència
2012PID-UB/072
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Finançament: GAIU, MIID Universitat de Barcelona