Guies de pronuniació del català per a no-catalanoparlants

Codi de referència
2011PID-UB/43
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Entitat finaçadora: AMQD - Ajut per a la millora de la Qualitat Docent, UB