Iarg-AnCora: Anotación de los corpus AnCora con argumentos implícitos

Investigador principal
Mariona Taulé Delor
Codi de referència
FFI2011-13737-E. Subprograma FILO
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Iarg-AnCora: Anotación de los corpus AnCora con argumentos implícitos
Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Acción Complementaria (FFI2011-13737-E. Subprograma FILO).
Participants: Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de València.
Descripció: IARG-AnCora té l'objectiu d'enriquir els corpus AnCora de l'espanyol i el català amb l'anotació dels arguments implícits de ls nominalitzaciones deverbals amb papers temàtics. Actualment només s'han anotat els arguments explícits d'aquests noms