La redacció acadèmica com a eina d’aprenentatge: escriure per aprendre EPA

Investigador principal
Liliana Tolchinsky
Codi de referència
REDICE-1306
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Finançament: Institutt de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona (REDICE-1306).

Participants: Universitat de Barcelona.